HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto yhteiskuntaopin opetuksesta alakoulussa


Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on antanut 17.5.2017 lausunnon yhteiskuntaopin opetuksesta alakoulussa.