HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n näkemyksiä ylioppilastutkinnon koepäivien järjestämisestä


HYOL ry on 13.2.2019 lähettänyt Ylioppilastutkintolautakunnan päsihteeri Tiina Tähkälle kirjeen, jossa ilmastaan huolestuminen ylioppilaskokeen koepäivien sijoittelusta.