HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n puheenjohtaja Eero Kitunen oli eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavana 23.5.2018.
Kuulemisen aiheena oli lukiouudistus.
Kuulemistilaisuudessa HYOL ry jätti sivistysvaliokunnalle oheisen lausunnon.