HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto selvityksestä suomalaisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä englannin kielellä

 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry katsoo, ettei ylioppilastutkinnon järjestämiselle englannin kielellä ole merkittäviä esteitä. HYOL ry katsoo, että mahdollisuus englanninkieliseen ylioppilastutkintoon voi vahvistaa englanninkielisen koulutuksen saaneiden opiskelijoiden sitoutumista suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja parantaa heidän jatko-opintomahdollisuuksiaan.

Englanninkielisen ylioppilastutkinnon järjestämisestä laadittu selvitys perustelee hyvin kokeen tarpeellisuuden. Selvityksessä tuodaan myös esiin lukuisia haasteita, jotka tulee huomioida uuden tutkinnon valmistelussa.

HYOL ry katsoo, että englanninkielisen tutkinnon valmistelussa pitää huomioida erityisesti seuraavat tekijät:

  • Tutkinnon pitää vastata suomalaista ylioppilastutkintoa ja koe pitää järjestää kaikissa oppiaineissa yhdenvertaisesti.
  • Koe pitää suunnata ensi sijassa niille kokelaille, joiden opetuskieli on ollut englanti ja joiden kielitaito on jo valmiiksi riittävän hyvä. Kokeen tarjoaminen pääosin suomen- tai ruotsinkielisen lukiokoulutuksen käyneille ei ole perusteltua.
  • Sekä englanninkielistä opetusta antavien että valmistavan arvostelun suorittavien opettajien on oltava muodollisesti päteviä ja riittävän kielitaitoisia.
  • Kansalliskielten aseman varmistamiseksi suomen tai ruotsin kielen kokeiden täytyy olla osana englanninkielistä ylioppilastutkintoa.
  • Tutkinnon järjestämisestä syntyvät kustannukset eivät saa lisätä koulutuksen järjestäjien eikä varsinkaan kokelaiden kuluja. Kustannukset on huomioitava valtion budjetissa. 

Koska englanninkielisen ylioppilastutkinnon perustana on oltava englanninkielinen lukio-opetus, HYOL ry haluaa korostaa myös seuraavia seikkoja:

  • Englanninkielisen tutkinnon voi tarjota vain kokelaille, jolla on ollut mahdollisuus riittävän laajaan englanninkieliseen opetukseen.
  • Opiskelijoilla pitää olla käytettävissä riittävästi kansallisen opetussuunnitelman mukaisia englanninkielisiä opetusmateriaaleja.
  • Englanninkielisen opetuksen järjestämisen kustannukset pitää huomioida uudistuksessa. Englanninkielisen opetuksen toteuttaminen ei saa tapahtua suomen- ja ruotsinkielisen opetuksen kustannuksella.

 

Helsingissä 27.4.2018


Eero Kitunen                                                                   Ari Höyssä
Puheenjohtaja, HYOL ry                                           HYOL ry:n lukioryhmän puheenjohtaja