HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto kevään 2017 yhteiskuntaopin reaalikokeesta

 

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on 17.5.2017 antanut Ylioppilastutkintolautakunnalle lausunnon kevään 2017 yhteiskuntaopin sähköisestä ainereaalikokeesta.