HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n lausuno LOPS-luonnoksesta

HYOL ry on antanut 11.4.2019 lausunnon lukion opetussuunnitelman perusteista.