HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto


HYOL ry:n 5.3.2018 annettu lausunto lukiolakiesityksestä ja ylioppilastutkinnon järjestämisestä
annetun lain muuttamisesta.