HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n lausunto yliopistojen opiskelijavalintauudistuksesta


HYOL ry on 22.1.2018 antanut lausunnon yliopistojen opiskelijavalintauudistuksesta.