HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL:n lausunto sähköisistä ylioppilaskokeista

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on lähettänyt ylioppilastutkintolautakunnan historian ja yhteiskuntaopin jaoksille alla olevan lausunnon 15.12.2016.

 

Historian ja yhteiskuntaopin sähköinen ainereaalikoe

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry pitää tärkeänä, että historian ja yhteiskuntaopin ainereaalikoetta kehitetään. Siirtyminen sähköiseen kokeeseen tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet. HYOL toivoo, että se voi olla mukana ylioppilaskokeen kehitystyössä.

HYOL:n jäsenet ovat kuitenkin huolissaan siitä, etteivät lähitulevaisuuden historian ja yhteiskuntaopin ainereaalikokeet ota riittävästi huomioon vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevia kokelaita. HYOL toivookin, että ylioppilastutkintolautakunta ottaa historian ja yhteiskuntaopin ainereaalikokeita laatiessaan vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat huomioon niin kauan, kun heitä on. Varsinkin vuoden 2017 ja kevään 2018 ainereaalikokeissa tuskin juuri kukaan kokelaista on käynyt lukiota uuden opetussuunnitelman mukaan. Näin ollen tehtävien ja niissä vaadittujen tietojen ja taitojen ei tulisi tuolloin perustua uuteen opetussuunnitelmaan.

Jari Aalto, HYOL ry:n puheenjohtaja

Eero Kitunen, HYOL ry:n varapuheenjohtaja ja lukioryhmän puheenjohtaja