HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HYOL ry:n lausunto 3.9.2018


HYOL ry on pyynnöstä antanut lausunnon lakiesityksestä ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lausunto on luettavissa täällä.