HYOL ry

Hyvät jäsenet,

Etäopetuksesta on nyt kolmen viikon kokemus. Tilanne on kaikille uusi ja siihen on jouduttu sopeutumaan nopeasti, joten töitä on pitänyt tehdä paljon.

On hyvä muistaa, että vaikka opetustapa on muuttunut, historian ja yhteiskuntaopin oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt ovat ennallaan. Tosin valmiuslaki antaa mahdollisuuden poiketa opetussuunnitelmasta, ja myös tuntijaosta. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien on syytä yhä luottaa omaan ammattitaitoonsa. Etäopetuksen ei tarvitse olla samankaltaista kuin lähiopetuksen, ja omaa sekä oppilaiden ja opiskelijoiden ruutuaikaa voi myös säästellä. 

On hyvä myös muistaa, että opetusvelvollisuudet eivät ole muuttuneet. Historian ja yhteiskuntaopin opettajien on järkevä miettiä, miten rajata tarkastettavien töiden määrää. Kannattaa harkita tarkoin, mitkä tehtävät tarkastaa ja miten niistä antaa palautetta. Palautetta voi antaa esimerkiksi olemalla tavoitettavissa oppituntien aikana ja vastaamalla silloin oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisiin kysymyksiin. Myös opiskelijat uupuvat jatkuviin arvioitaviin töihin. Moniin tehtäviin riittää, että opiskelija on palauttanut ne.

On kohtuutonta edellyttää, että opettaja opettelee käyttämään lukuisia uusia sovelluksia ja työvälineitä. On sekä opettajan että oppilaan ja opiskelijan etu, että opetus on tutussa oppimisympäristössä, eikä aikaa ja energiaa kulu jatkuvasti uusien työvälineiden omaksumiseen.

Perusopetuksen päättöarvioinnista opetushallitus antaa ohjeistusta mahdollisimman pian. Sitä kannattaa odottaa ennen kunta- tai koulukohtaisten arviointipäätösten tekemistä.

Kaiken kiireen keskellä on hyvä muistaa, että kollegiaalista tukea on saatavilla esimerkiksi HYOL:n jäsenille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä (HYOL ry – Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto).

Voimia etäopetukseen!

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry
Eero Kitunen, puheenjohtaja
Anniina Mäki, peruskouluryhmän puheenjohtaja                                                                            
Nina Penttinen, lukioryhmän puheenjohtaja