HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Taina Sipiläinen-Veikkanen on vuoden 2018
historian ja yhteiskuntaopin opettaja


Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on valinnut vuoden 2018 historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi Taina Sipiläinen-Veikkasen, joka työskentelee historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Kimpisen lukiossa Lappeenrannassa. Valinta julkistettiin huhtikuun 7. päivänä HYOL ry:n kevätkoulutuspäivillä Tampereella.

Taina Sipiläinen-Veikkasen valintaperusteena on pitkäjänteinen ja innostunut asenne oppimiseen ja opettamiseen. Opettajana Sipiläinen-Veikkanen on päämäärätietoinen ja luova. Laajan yleissivistyksen, laadukkaiden opetustuokioiden sekä antoisien opintomatkojen ja projektien kautta Sipiläinen-Veikkanen on saavuttanut opiskelijoiden vankkumattoman kunnioituksen. Hänen kykynsä uudistua ja säilyttää into tekemäänsä työtä kohtaan toimii myös loistavana esimerkkinä nuoremmille kollegoille. 

Taina Sipiläinen-Veikkasen mukaan historian ja yhteiskuntaopin opintojen merkitys yleissivistyksen ja maailmankuvan rakentumisessa on aivan keskeinen. ”Koen olevani etuoikeutetussa asemassa saadessani työskennellä nuorten kanssa. Yleissivistystä ei hankita hetkessä, vaan siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä, keskusteluja, lukemista ja ajattelun taitoja. Niiden varaan nojaa myös aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen. Toivottavasti suomalaisessa lukiossa saadaan jatkossakin antaa aikaa nuoren kasvulle ja hyvä pohja myöhemmille erikoistumisopinnoille."

Vuoden HY-opettajat