HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

BooksHistorian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948
perustettu palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian
ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen.
Liitolla on noin 1400 jäsentä.

HYOL vaikuttaa siihen, että peruskoulua ja keskiastetta uudistettaessa turvataan historian ja yhteiskuntaopin asema itsenäisinä oppiaineina.
HYOL huolehtii siitä, että historian ja yhteiskuntaopin opettajien näkemykset otetaan huomioon Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kannanotoissa.  

HYOL:lla on ympäri Suomea 26 aktiivisesti toimivaa paikallisyhdistystä sekä erilaisia pedagogisia työryhmiä. Liitto toimii myös kansainvälisesti ja kuuluu esimerkiksi Euroopan historian opettajien yhdistykseen EUROCLIO:on. Erityinen painopiste kansainvälisessä toiminnassa on yhteistyö Itämeren maiden sisarjärjestöjen kanssa.

HYOL yhteistyökumppaneineen tarjoaa historiaan ja yhteiskuntaoppiin liittyvää jatkokoulutusta eri puolilla Suomea. Liitto järjestää ajankohtaisia koulutuspäiviä ja teemaseminaareja sekä mielenkiintoisia opinto- ja kulttuurimatkoja ulkomaille.

HYOL julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää pedagogista aikakauslehteä Kleioa. Liiton nettisivuilla ja uutiskirjeissä on runsaasti jäsenistöä palvelevaa ajankohtaista asiaa. Liitto julkaisee historian ja yhteiskuntaopin reaalikoekirjoja (Reki-kirja), joita voi ostaa liiton toimistosta.

HYOL yhteistyökumppaneineen järjestää useita koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja kilpailuja, jotka on suunniteltu tukemaan opettajaa historian ja yhteiskuntaopin opettamisessa.