HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Mikaelin kilta


Mikaelin killan muodostavat HYOL:n eläkeläisjäsenet.

Mikaelin kilta järjestää lounastapaamisia viisi kertaa vuodessa. Tapaamisista tiedotetaan kiltalaisille lähetettävissä kirjeissä.