HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Kysely lukiokokeilusta

HYOL ry:n lukioryhmä toivoo kyselyyn vastauksia kaikilta historian ja yhteiskuntaopin opettajilta, joiden koulut ovat olleet mukana lukiokokeilussa syyslukukaudesta 2016 alkaen. Kyselyn tarkoituksena on kerätä tietoa lukiokokeilun vaikutuksista historian ja yhteiskuntaopin opetukseen. 

Opettaja, vastaathan kyselyyn viimeistään 31.5.2017!