HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Turpotietäjä 2020 -kilpailu


Turpotietäjäksi nimetty uusi, lukiolaisille suunnattu kilpailu innostaa nuoria pohtimaan turvallisuuspolitiikkaa ja kokonaisturvallisuutta.

Turpotietäjä kilpailun järjestävät Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös Kadettikunta ry sekä Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Turpotietäjä-kilpailu perustuu erityisesti yhteiskuntaopin kurssiin YH3, mutta menestymismahdollisuuksia parantavat muiden yhteiskuntaopin kurssien sekä myös historian kurssien sisältöjen hallinta.

Lisäksi Turpotietäjä-kilpailuun valmistautuessa kannattaa hyödyntää Kadettikunnan laatimaa Turvallisuuspolitiikan tietopankkia.

Turpotietäjä-kilpailu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa opiskelijat kilpailevat alueellisella tasolla.
Torstaina 8.10.2020 klo 9-11 pidettävä alkukilpailu sisältää turvallisuuspolitiikkaan ja kokonaisturvallisuuteen liittyviä monivalinta- ja esseekysymyksiä sekä käsitteiden määrittämistehtäviä. Turpotietäjä toteutetaan Abitti-alustalla. Huomionarvoista opettajien kannalta on se, että alkukilpailussa annettujen vastausten tarkastamisesta vastaavat alueelliset reservipiirit. Opettajien tehtäväksi jää siis ainoastaan ilmoittaa oma koulunsa mukaan kilpailuun sekä järjestää ja valvoa alkukilpailu. Alkukilpailussa palkitaan alueen paras lukio, alueen parhaat tietäjät ja lukioiden kolme parasta vastaajaa.

Toiseen vaiheeseen, valtakunnalliseen finaaliin, selviytyvät alkukilpailussa parhaiten menestyneet opiskelijat. Helsingissä 30.11.2020 pidettävässä finaalissa valitaan valtakunnan paras Turpotietäjä. Valtakunnalliseen loppukilpailuun sisältyy kirjallisten tehtävien lisäksi suullinen osuus.

Tutustu kilpailun omiin verkkosivuihin.

Ilmoittautumisaika kilpailuun on päättynyt.