HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Täydennyskoulutusta Ateenassa 5.–15.6.2018

 
Suomen Ateenan-instituutin säätiö järjestää kahdeksalle HYOL:n jäsenelle täydennyskoulutuskurssin Kreikassa 5.–15.6.2018.

Kurssilla perehdytään Kreikan historiaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin antiikista nykypäivään.

Kurssilaisille tarjotaan monipuolinen kattaus taidetta, arkkitehtuuria, uskontoja, politiikkaa, taloutta ja kreikkalaista kulttuuria alueellisine eroineen luentojen ja museovierailujen avulla. Kurssilaiset pääsevät tutustumaan keskeisimpiin arkeologisiin kohteisiin Ateenassa ja sen ulkopuolella. Lisäksi he vierailevat Suomen suurlähetystössä Ateenassa sekä tutustuvat Suomen Ateenan-instituuttiin ja sen toimintaan. Tarkka ohjelma valmistuu maaliskuun 2018 loppuun mennessä.

Suomen Ateenan-instituutti valitsee hakemusten perusteella kurssille kahdeksan historian ja yhteiskuntaopin opettajaa, joiden tulee olla HYOL:n jäseniä. Hakemukset lähetetään sähköpostitse viimeistään 3.1.2018 osoitteeseen kirsi.ruhanen[at]hyol.fi

Hakemuksesta tulee ilmetä henkilötiedot, tiedot opinnoista, mahdollinen toiminta HYOL:ssa, aktiivisuus opettajana ja muut hakijan ansiokseen katsomat seikat sekä se, miten hakija aikoo hyödyntää kurssin antia opetuksessaan. Lyhyt selvitys riittää, todistuksia ei tarvitse lähettää.

Kurssilaiset maksavat matkansa Ateenaan, majoituksesta kahden hengenhuoneessa noin 500 €, matka-ja retkikuluja noin 250 € sekä ruokailunsa. Opetus on ilmaista.

Lisätietoja Suomen Ateenan-instituutista