HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Samhället i förändring – Hur hantera utmaningar?

Svenska litteratursällskapet ordnar ett tvådagarsseminarium för lärare i samhällslära. Seminariumet äger rum den 22 och 23 november 2018.

Svenska litteratursällskapet, Riddaregatan 5, Helsingfors.

 

Torsdag 22 november kl. 13.00–17.00

Lunch kl. 12.00 på SLS

13.00 Öppning, professor emeritus Tom Moring

13.10 Populism – alla pratar om det men vad är det egentligen?, professor Åsa von Schoultz (HU)

13.50 Hur går det med landskapsreformen? Aktuella och jämförande perspektiv på "århundradets förvaltningsreform", docent Siv Sandberg (ÅA)

14.30 Kaffe

14.50 Workshop om feminism och metoo, chefredaktör Vilhelmina Öhman (Astra) och redaktör Jonas Forsbacka

16.00 Rapportering av workshopen

16.45 Sammanfattning av dagen, universitetslektor Pia Mikander (HU)

 

Fredag 23 november kl. 10.00–16.00

10.00 Går det att undervisa i kritiskt tänkande? universitetslektor Pia Mikander (HU)

10.40 Är ungdomar nyhetsundvikare?, fil.dr Katarina Graffman och professor emeritus Tom Moring

11.35 Polarisering och våldsam extremism från ett dialogiskt perspektiv, docent Karin Creutz (HU)

12.15 Lunch

13.30 Workshop om källkritik, webbchef Poppe Sjöholm och koordinator Johanna Minkkinen (Svenska Yle)

14.40 Kaffe

15.00 Rapportering av workshopen

15.45 Sammandrag av dagen, lärare Petter Wallenius


Moderator forskningschef Christer Kuvaja.

SLS bjuder på lunch och kaffe båda dagarna.

Uppgifter om anmälan till seminariet hittar du på SLS webbsida www.sls.fi