HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S4 Suurten sotien aika

Perehdytään maailmansotiin, kylmään sotaan ja sodista selviytymiseen erityisesti tavallisten ihmisten ja ihmisoikeuskysymysten näkökulmasta. Paneudutaan ihmisoikeusrikoksiin kuten holokaustiin ja muihin kansanvainoihin sekä ihmisoikeuksien edistämiseen.

I ms ja Venäjä vuonna 1917

Suomi sotien välillä

Neuvostoliitto ja Stalin

Diktatuurit; Hitler, Mussolini ja Franco

Talous ja kulttuuri maailmansotien välillä

  • Music of the twenties. Videopätkässä on esitelty 1920-luvun amerikkalaisia muusikoita ja heidän musiikkiaan.

Toinen maailmansota

Toinen maailmansota ja holokausti

Suomi ja toinen maailmansota

Kylmän sodan synty ja kriisit