HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S5 Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

Tarkastellaan arkielämän historiaa ja tämän päivän juuria. Kehityksen yksilölle tuomien saavutusten ohella perehdytään elinkeinorakenteen muutokseen ja palveluammattien yleistymiseen sekä kaupungistumiseen.

  • Tilastokeskuksen tilastotietopalvelun tiedonhaun opas. Verkkosivusto
  • Elämäntavasta elämäkertaan  Kirja (PDF-muodossa, 15.1 MB). 253 s, Roos, J. P, Tutkijaliitto.
    • "J. P. Roos jatkaa jälleen suomalaisen yhteiskunnan syväluotausta. Hän ruotii keskiluokan elämäntapaa yhtä hyvin kuin yhteisen kansan elämäkertoja. Mitä ne kertovat suomalaisten elämästä ja elämisen muuttumisesta? "Elämäntavasta elämäkertaan" sisältää 15 artikkelia ja esseetä, jotka muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Teos on jatkoa Tutkijaliiton aiemmin julkaisemalle J. P. Roosin kirjalle "Elämäntapaa etsimässä". Se myytiin aikoinaan loppuun muutamassa kuukaudessa."

Työelämä muuttuu

Kekkonen