HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S6 Nykyisen maailmanpolitiikan juuret

Syvennytään kehittyneiden ja kehittyvien maiden yhteiseen historiaan sekä uudenlaisten poliittisten jännitteiden syntyyn ja ratkaisuihin maailmassa.

USA - intiaanien maista talousjättiläiseksi

Afrikka

Kiina, Intia ja Japani

Lähi-itä

Itäblokin ja Neuvostoliiton hajoaminen