HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 7

 

Tällä sivulla on aineistoa seitsemännen luokan historian opetuksen elävöittämiseksi.

 

1. kurssi

 • Ranskan vallankumous ja Napoleon
 • Autonomisen Suomen synty
 • Elämää Suomessa 1800-luvulla
 • 1800-luvun aatteet
 • Suomen kansallinen herääminen
 • Teollinen vallankumous

 

2. kurssi

 • USA - intiaanien maista talousjättiläiseksi
 • Imperialismi Afrikassa
 • Kiina, Intia ja Japani
 • Venäjän laajentuminen ja Suomen teollistuminen
 • Suomen sortokaudet
 • I ms ja Venäjä vuonna 1917