HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 2 Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmasta. (LOPS 2016)

Kansainvälisen politiikan perusteet

Historian käyttö politiikan välineenä

Kansallisvaltioiden huippukausi ja maailmansotien aika

Imperialismin, nationalismin ja muiden aatteiden vaikutukset kansainväliseen politiikkaan ja yhteiskuntiin.

  • The British Empire 1815-1914, eläköityneen historian opettajan tutkimussivut (englanninkieliset), joilla paljon tietoa ja kuvia. (Peter Crowhurst)
  • Bad Romance: Women's Suffrage. Musiikkivideo. Lady Gagan kappaletta parodioiva video naisten äänioikeustaistelusta USA:ssa. Englanniksi. (SOOMO Publishing, youtube)

Ensimmäisen maailmansodan seuraukset

Demokraattiset ja totalitaariset valtiot kansainvälisessä politiikassa

  •  

Ihmisoikeuskysymykset, holokausti ja muut kansanmurhat

Toinen maailmansota seurauksineen

Neuvostoliitto

Jakautunut maailma

Kylmän sodan supervaltakilpailun ideologiset, taloudelliset ja sotilaalliset muodot. Dekolonisaation merkitys ja vaikutukset. Kylmän sodan päättyminen ja sen seuraukset.

Keskinäisriippuvuuksien maailma

Lähi-itä ja muut konfliktialueet sekä vastakkainasettelujen muodot. Maailman uudet valtakeskittymät ja niiden vuorovaikutussuhteet. YK ja muut kansainväliset rauhanrakentajat.