HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä, sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. (LOPS 2014)

Antiikin kulttuuripiiri

Kulttuurit ja elämäntavat. Tieteen ensiaskeleet ja demokratian synty.

Keskiajan kulttuuri

Keskiaikainen maailmankuva. Uskonto, kulttuuri ja kulttuuripiirien vuorovaikutus.

Renesanssi ja tiedon vallankumous. Reformaation merkitys. Itsevaltiuden ajan kulttuuri.

Valistuksen aikakausi

Luonnontieteellisen maailmankuvan kehitys. valistuksen aatepohja ja sen vaikutukset. Ihmisoikeuksien ja tasa-arvoajattelun syntyminen.

Aatteiden ja teollistumisen aika

Keskeiset aatesuuntaukset ja taidevirtaukset. Tiede uskonnon haastajana. Porvariston vuosisata ja yhteiskunnalliset muutokset.

Monimuotoinen nykyaika

Massojen aika, populaarikulttuurin synty ja sen kaupallistuminen. Kulttuurin globalisoituminen. Sukupuoliroolien murros. Tieteen kehitys ja median kasvava merkitys.

  • Bad Romance: Women's Suffrage. Musiikkivideo. Lady Gagan kappaletta parodioiva video naisten äänioikeustaistelusta USA:ssa. Englanniksi. (SOOMO Publishing, youtube)