HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi

Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. (LOPS 2016)


Suomen alue ennen ristiretkiä

Tutkimusmenetelmät ja käsitykset Suomen väestöryhmien alkuperästä. Rautakautinen, heimoyhteiskuntien Suomi.

Keskiaika

Itämeren alueen valtiollinen kehittyminen. Kirkollisen ja maallisen vallan muotoutuminen. Yhteiskunta, elinkeinot, elämäntapa ja kulttuuri.

Uusi aika

Reformaatio ja vahvistuva hallitusvalta. Ruotsin suurvaltapyrkimyksien vaikutus Suomeen. Sääty- ja maatalousyhteiskunta. Kehityyvä talous.

Ruotsista Venäjän osaksi

Suomen aseman muutos ja yhteiskunnalliset uudistukset Ruotsin ajan lopulla. Suomen liittäminen Venäjään ja autonomian synty. Kansallinen herääminen, sivistys, tiede ja taide.