HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

HI 6 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. (LOPS 2016)

Yleisiä tietokantoja

Kulttuurintutkimuksen perusteet ja käsitteet

Amerikan alkuperäiskulttuurit

Monikulttuurinen Yhdysvallat

Australian ja Oseanian alkuperäiskulttuurit

Aasian kulttuurit

Afrikan kulttuurit

Arktiset kulttuurit

Latinalaisen Amerikan kulttuurit

Lähi-idän kulttuurit