HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti.

Demokratia

Eduskunta, hallitus ja presidentti

 • Lainsäätäjät. Nettipeli (n.25 minuuttia), jonka avulla opiskellaan lainsäädännön prosessia, parlamentarismia ja politiikkaa. (Eduskuntatiedotus)
 • Tarja Halosen presidentin lastensivut, pelejä ja tietoa (ei päivitetä enää)
 • Suomen tasavallan presidentti. (viralliset sivut)
 • Demokratian polku: 150 vuotta kansanvaltaa (2013) Demokratian polku -lyhytelokuvat kuvaavat Suomen edustuksellisen kansanvallan kehittymistä Porvoon valtiopäivistä nykyaikaan. Demokratian polun varrella tutustutaan paikkoihin, rakennuksiin ja patsaisiin, jotka ilmentävät etenkin säännöllisen valtiopäivätoiminnan 150-vuotista jatkuvuutta alkaen vuodesta 1863. (Eduskunta)

Kunnallinen päätöksenteko

 • Nuorten ideapankki, valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jonka avulla nuoret voivat helposti tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin. (OM ja OKM)

EU

 • Roaming-maksut EU:ssa. EU:n lainsäädäntöprosessista kertova video, esimerkkinä roaming-maksut. (EPIO, MEP:ien Youtube-kanava)
 • EuroparlTV. Nuorille suunnattuja videoita Euroopan parlamentin toiminnasta. (EU)
 • EU-diaesityksiä. Sarja PowerPoint-dioja, joissa on perustietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta. (EU)
 • Eurooppa-trivia -peli
 • Eurooppa-tiedotuksen youtube-kanava, videoita mm. nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, ERASMUS-ohjelmasta, tietoiskuja, henkilökohtaisia kertomuksia (Eurooppatiedotus). Esim.
  • EU lyhyesti - voiko EU:hun vaikuttaa, "Monet eurooppalaiset kansalaisjärjestöt, esimerkiksi eläinten oikeuksia ajavat järjestöt, toimivat yhteistyösä EU-tasolla. Ne haluavat vaikuttaa EU-lainsäädääntöön. Suomesta mukana vaikuttamistyössä on mm. Animalia-järjestö." (Eurooppatiedotus)
  • EU lyhyesti - erasmus-vaihto, "Erasmus-vaihto on yksi EU:n menestystarinoista. Joka vuosi Suomestakin lähtee tuhansia opiskelijoita vaihtoon ulkomaille Erasmus-ohjelman kautta." (Eurooppatiedotus)
 • Eurooppatiedotuksen Opetuksen tueksi -sivut

Maanpuolustus

Poliisi

Ihmisoikeudet

Mediat