HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S4 Taloudellinen toiminta

Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta.  Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Työsopimusasiat ja ammatillinen järjestäytyminen

Eläke

Kansantalous

Valtiontalous ja verotus

Kuluttaminen ja mainonta

Pankit ja sijoittaminen

Yrittäminen ja yritykset

Ulkomaankauppa ja globalisaatio

  • Globaali ikkuna, sivusto, jolla globalisaatiota käsitellään liikkumisen, talouden, kulttuurin, politiikan ja yksilön näkökulmasta. Tietoa ja tehtäviä. (Opetushallitus)
  • Mitä globalisaatiolla tarkoitetaan?, tieteellinen, helppolukuinen artikkeli. (Opetushallitus, Anna-Leena Riitaoja) 
  • Globaalin kuluttajan foorumi. Opetus- ja opiskelumateriaalia, tehtäviä ja tietoa (PDF-kirjoja) globalisaatiosta eettisestä näkökulmasta, yläkoulu ja toinen aste, suomeksi ja ruotsiksi. (Eetti ry)
  • Vaateteollisuus ja eettinen kuluttaminen, aineistoja vaateteollisuudesta ja kuluttamisesta. (Eetti ry)

Globaalit kehityskysymykset