HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

S4 Taloudellinen toiminta

Perehdytään talouden peruskäsitteisiin, ilmiöihin ja keskeisiin toimijoihin sekä tarkastellaan taloutta myös kestävän kehityksen ja erilaisten taloudellisten toimijoiden näkökulmasta. Lisäksi perehdytään talouden ja hyvinvoinnin kysymyksiin muun muassa työn, ammattien ja yrittäjyyden kautta.  Talouden ilmiöiden tarkastelussa huomioidaan paikalliset ja globaalit näkökulmat.

Työsopimusasiat ja ammatillinen järjestäytyminen

Eläke

Kansantalous

Valtiontalous ja verotus

Kuluttaminen ja mainonta

Pankit ja sijoittaminen

Yrittäminen ja yritykset

Ulkomaankauppa ja globalisaatio

Globaalit kehityskysymykset