HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

YH 9

 

Tällä sivulla on aineistoa yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin opetuksen elävöittämiseksi.

 

Kurssi 1

 • Kansalaisen oikeudet ja velvollisuudet
 • Perhe
 • Hyvinvointivaltio
 • Maanpuolustus
 • Poliisi ja oikeuslaitos
 • Muuta

 

Kurssi 2

 • Yksilön tulot, menot ja velat
 • Kuluttaminen ja mainonta
 • Pankit ja sijoittaminen
 • Nuoret työntekijät
 • Työsopimusasiat ja ammatillinen järjestäytyminen
 • Kansantalous
 • Yrittäminen ja yritykset
 • Ulkomaankauppa ja globalisaatio
 • Valtiontalous ja verotus

 

Kurssi 3

 • Vaikuttamisen monet kanavat ja keinot
 • Mediat
 • Vaalit
 • Demokratia ja diktatuuri
 • Eduskunta, hallitus ja presidentti
 • Kunnallinen päätöksenteko
 • EU
 • Globaalit kehityskysymykset