HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Eurooppalaisuus ja eurooppalainen identiteetti

Arvot, poliittiset kulttuurit ja kulttuurinen moninaisuus

Perusvapaudet ja kansalaisuus

Suomi ja Pohjoismaat Euroopassa

Euroopan yhdentymisen tavoitteet ja toiminta

EU:n päätöksenteko ja yhteinen talous- ja rahapolitiikka sekä niiden haasteet

 • EuroparlTV. Nuorille suunnattuja videoita Euroopan parlamentin toiminnasta. (EU)
 • EU-diaesityksiä. Perustietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta. (EU)
 • Eurooppa-tiedotuksen youtube-kanava, videoita mm. nuorten vaikuttamismahdollisuuksista, ERASMUS-ohjelmasta, tietoiskuja, henkilökohtaisia kertomuksia (Eurooppatiedotus). Esim.
  • EU lyhyesti - voiko EU:hun vaikuttaa, "Monet eurooppalaiset kansalaisjärjestöt, esimerkiksi eläinten oikeuksia ajavat järjestöt, toimivat yhteistyösä EU-tasolla. Ne haluavat vaikuttaa EU-lainsäädääntöön. Suomesta mukana vaikuttamistyössä on mm. Animalia-järjestö." (Eurooppatiedotus)
  • EU lyhyesti - erasmus-vaihto, "Erasmus-vaihto on yksi EU:n menestystarinoista. Joka vuosi Suomestakin lähtee tuhansia opiskelijoita vaihtoon ulkomaille Erasmus-ohjelman kautta." (Eurooppatiedotus)
 • Eurooppatiedotuksen Opetuksen tueksi -sivusto. (Eurooppa-tiedotus)
 • Roaming-maksut EU:ssa. EU:n lainsäädäntöprosessista kertova video, esimerkkinä roaming-maksut. (EPIO, MEP:ien Youtube-kanava)

Suomi osana eurojärjestelmää

EU:n ja lähialueiden haasteet ja mahdollisuudet

Turvallisuus ja tulevaisuuden muuttuvat haasteet

Suomen turvallisuusympäristö ja turvallisuuspolitiikka sekä uudet turvallisuusuhat

Kansainvälisen yhteisymmärryksen edistäminen ja Suomi

 • Kurkumin rauhanneuvottelu -roolipeli (2h) Ahtisaaripäivien ongelmanratkaisupeli, jossaosallistujat pääsevät harjoittelemaan vaikeiden ristiriitatilanteiden hahmottamista ja erilaisten näkökulmien ymmärtämistä ja harjoittamaan neuvottelutaitoja. (UM)
 • Sodassakin on säännöt. Punaisen Ristin oppimateriaalipaketti.

Globalisaatio, ympäristö, väestö ja kestävä tulevaisuus 

Ajankohtainen teema: kansainvälinen muuttoliike ja pakolaisuus