HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

YH4 Lakitieto

Lakitiedon perusteet

peruskäsitteet ja oikeudellisen tiedon hankkiminen

Kansalaisen yleisimmät oikeustoimet

Perheoikeus
Työoikeus
Kuluttajansuoja

Velka, vakuudet ja maksukyvyttömyys
Asuminen
Muutoksenhaku viranomaisten päätöksiin
Tekijänoikeudet
Ympäristöoikeus

Rikos- ja prosessioikeus

rikostutkinta ja syyteharkinta
oikeudenkäynti ja sen vaihtoehdot
rangaistukset
kansainvälinen oikeus ja siihen vetoaminen