HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi 2017
 

Väinö Tannerin säätiö on myöntänyt vuodesta 2006 alkaen opettajastipendin opetustyössään esimerkillisen toimeliaalle ja uutta luovalle historian ja yhteiskuntaopin opettajalle. Väinö Tannerin säätiön tavoitteena on, että stipendin saanut opettaja pystyy kehittämään ammattitaitoaan inspiroivassa ja historiallisesti antoisassa ympäristössä.

 

Väinö Tannerin säätiön opettajastipendi sisältää Italian Mazzanossa sijaitsevan kirjailijakodin käyttöoikeuden heinäkuun 2017 ajan sekä yhden hengen matkakulut Italiaan. Kirjailijakodissa on majoitustiloja myös esimerkiksi stipendiaatin perheenjäsenille.  

 

Tannerin säätiön kirjailijakoti sijaitsee Mazzano Romanon kaupungissa noin 40 kilometriä Roomasta pohjoiseen. Mazzanon lähiympäristössä on paljon pieniä käynnin arvoisia keskiaikaisia kaupunkeja (mm. Calcata, Civita Castellana, Campagnano,
Nepi, Bracciano). Lisätietoja Mazzanosta ja kirjailijakodista löytyy täältä.     


Stipendiä hakevan tulee olla Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL:n jäsen
ja hänen on hallittava vähintään italian kielen alkeet.
Stipendin saajan valitsee hakemusten perusteella Väinö Tannerin säätiön hallitus.

 

Hakuaika on päättynyt 19.3.2017. Lisätietoja