HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Aineistoja HYOL:n koulutustilaisuuksista


Talous tutuksi -koulutukset syksyllä 2018

Lauri Kajanoja, Suomen Pankki (Helsingin koulutus): Keskuspankit finanssikriisin jälkeen 

Juha Kilponen, Suomen Pankki (Oulun koulutus):Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen

Hanna Freystätter, Suomen Pankki (Tampereen koulutus): Keskuspankit suuren finanssikriisin jälkeen

Finanssiala ry: Monet tavat säästää, sijoittaa ja velkaantua - miten suomalaiset vaurastuvat? 

Poliitikkopaneeli Helsingissä 13.9.2018

Riikka Lehtinen, TAT: Teoriaa ja työkaluja - koulu nuorten taloustaitojen takaajana

TAT:n video Talous tutuksi 2018: Nuorten taloustaidot
TAT:n video Talous tutuksi 2018: sijoittaminen

Ajankohtaisia talouden hankkeita ja kilpailuja


Kesäkurssi Helsingissä 5.-6.6.2018

Historianan EU-oppimisaineisto Vakaus Euroopassa: Opettajan opas, lähteitä (haastavampi), lähteitä (helpompi), aikajana, sanasto, lomake, tehtävä- ja tapahtumakortit.
Historianan EU-oppimisaineisto Rising from the Ruins: Opettajan opas, tehtävät, hahmokortit, näytelmä, diat.
Sara Routarinne: Syvälukemisen haasteet - digi vastaan paperi.
Najat Ouakrim-Soivio: Miten arvioida monipuolisesti historian taitoja?


Syyspäivät Helsingissä 18.-19.11.2017

Henrik Meinander: Finskhetens formation 1748-1917.
Kimmo Rentola: Suomen itsenäisyys - sattuman soittoa?
Tarja Halonen: Suomen kansainvälisen aseman muutos itsenäisyyden aikana.
Kristi Raik: Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailmanjärjestys.


EU-koulutukset Helsingissä 10.11. ja Tampereella 17.11.2017

Seminaarien luentoaineisto on saatavilla täältä.


Talous tutuksi Helsinki 12.9.2017

Erkki Liikanen: Talouden näkymät maailmalla ja meillä.
Kristina Kaihari: Talousopetuksen parhaita käytäntöjä.
Yrityselämän nuoret sukupolvet: Business-kursseja lukiolaisille.
Vesa Puttonen. TAT case. Sijoittamisen perusteet.
Päivi Pelkonen: Maksamisen uudet tuulet


Talous tutuksi Jyväskylä 4.9.2017

Hanna Freystätter: Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne.
Kristina Kaihari: Talousopetuksen parhaita käytäntöjä.
Yrityselämän nuoret sukupolvet: Business-kursseja lukiolaisille.
Sari Lounasmeri: TAT Case -sijoittamisen perusteet.
Inkeri Tolvanen: Maksamisen uudet tuulet.


Talous tutuksi Turku 31.8.2017

Olli Rehn: Sakkaako vai kestääkö kasvu? Euroopan ja Suomen talouden näkymät 2017—2019.
Kristina Kaihari: Talousopetuksen parhaita käytäntöjä.
Yrityselämän nuoret sukupolvet: Business-kursseja lukiolaisille.
Sari Lounasmeri: TAT Case -sijoittamisen perusteet.
Pirjo Ilola: Maksamisen uudet tuulet.


Kesäkurssi Helsingissä 6.6.2017

Sirkku Kupiainen: Perusopetuksen päättöarvosanoista ylioppilastutkintoon
Hanna Toikkanen: Jatkuva ja monipuolinen arviointi lukiossa
Riitta Mikkola: Kansainvälisyys kouluissa
Marja Asikainen: Ajatuksia arvioinnista peruskoulussa
Heikki Mikkeli: Historian sähköinen ylioppilaskoe


Eurooppa murroksessa -seminaari Helsingissä 11.11.2016

Seminaarin luentoaineisto on saatavilla täältä.


Syyspäivät Helsingissä 29.-30.10.2016

Marja Asikainen: Yläkoulun monialaiset oppimiskokonaisuudet -työpaja
Johanna Harjunpää: Koulu maailmaa muuttamaan -työpaja


Talous tutuksi Helsinki 15.9.2016

Erkki Liikanen: Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Tarja Kallonen: Nuoret ja raha
Saara Värtö: Talousosaamista alakoulussa
Henna Jouhki: Taloutta ja yrittäjyyttä yläkoulussa
Harri Rinta-aho: Taloustiedon opetus lukiossa
Kari Väisänen: Elämä täynnä unelmia


Talous tutuksi Oulu 13.9.2016

Seppo Honkapohja: Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Merja Immonen: Yrityskylä kuudesluokkalaisten yhteiskuntaopin opetuksessa
Kristiina Takala: Yrittäjyyskasvatusta yläkoulussa
Jouni Similä: Taloutta ja yrittäjyyttä lukiossa


Talous tutuksi Tampere 7.9.2016

Juha Tarkka: Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne
Niko Hurme: Talousosaamista alaluokilla
Hanne Piekkola-Fabrin: Yrittäjyys valinnaisaineena
Pentti Koivisto: Lukion ja elinkeinoelämän yhteistyön kehittäminen


Kesäkurssi Helsingissä 7.-8.6.2016

Sari Lounasmeri: Pörssitoiminnan kehitys Suomessa
Riikka Nuutilainen: Kiinan pörssi, rahoitusmarkkinat ja taloustilanne tänään