HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Innovating History Education for All -tutkimus

Euroclio - European Association of History Educators on käynnistänyt tutkimushankeen Innovating History Education for All, jonka puitteissa se toivoo myös suomalaisilta historian opettajilta vastauksia lyhyeen, sähköistä opettamista koskevaan kyselyyn.

Kysely on suomenkielinen ja siihen vastaaminen vie enintään 15 minuuttia.