HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

toimistoKontaktuppgifter

 

FLHS:s kontor ligger på Mechelingatan 15 B 36, 00100 Helsingfors.

 

         Verksamhetsledaren Kirsi Ruhanen
         toimisto[at]hyol.inet.fi
         tel. 09 685 2230 eller 044 303 1789
       
         Verksamhetsledaren ansvarar t.ex. för förbundets ekonomiförvaltning,
         utbildningsverksamhet, informering och tävlingarna.