HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

FLHS:s tävlingar för skolelever

 

FLHS med samarbetspartners arrangerar flera tävlingar för skolelever. Tävlingarnas syfte är att ge ett pedagogiskt och didaktiskt stöd för lärarens arbete. Tävlingarna är roliga och belönande inslag i historie- och samhällsläroundervisningen och de erbjuder läraren en uppsjö av färdigt material.

Ekonomikunskapstävlingen som erbjuds grundskolans 9-klassister är FLHS:s äldsta tävling, den har ordnats sedan 1966. Gymnasieelevernas ekonomikunskap mäts i Ekonomiguru-tävlingen som också den har över 10 år på nacken.

FLHS arrangerar EUSTORY-historietävlingen i samarbete med det internationella EUSTORY-nätverket. Både grundskole- och gymnasieelever kan delta. Med hjälp av EUSTORY får eleverna en möjlighet att på ett intressant sätt öva upp de färdigheter som krävs för studier i historia.

Man kan delta i Ekonomikunskapstävlingen, Ekonomiguru och EU-frågesport på finska och svenska, i EUSTORY dessutom på engelska förutom på de båda inhemska.

Det lönar sig att utnyttja tävlingarna i undervisningen!