HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Ekonomiguru 2020

Den riksomfattande uttagningstävling ordnades i gymnasierna den 15 januari 2020.

De 14 bästa i hela landet kallas till finalen i Helsingfors den 26 februari 2020. Man kan bli vald till finalist i Ekonomigurutävlingen bara en gång. Därigenom vill arrangörerna ge så många som möjligt en chans att delta i finalen.

De tre bästa i finalen belönas med en prissumma (1 000 euro, 500 euro och 250 euro). Pristagarna kan bli erbjudna en direkt studieplats i högskola.

Tävlingen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära i Finland, Finans Finland och Fine -Försäkrings- och finansrådgivningen.