HYOL ry

Ekonomiguru 2021

Ekonomigurun skjuts upp till mars på grund av corona-begränsningar. Den riksomfattande uttagningstävlingen ordnas i alla deltagande gymnasierna 15.3.2021 kl. 9-11.

Anmälningar som har gjorts tidigare är i kraft.

Tävlingen ska uppskjutas på grund av att gymnasier på många ortar har övergått till distansundervisning. Uttagningstävlingen kan inte ordnas på distans, för att den jämförs med högskolornas inträdesprov, eftersom pristagarna kan bli erbjudna en direkt studieplats i högskola. 

De 14 bästa i hela landet kallas till finalen i Helsingfors den 4 maj 2021.

De tre bästa i finalen belönas med en prissumma (1 000 euro, 500 euro och 250 euro). Pristagarna kan bli erbjudna en direkt studieplats i högskola.

Tävlingen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära i Finland, Finans Finland och Fine - Försäkrings- och finansrådgivningen.