HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Ekonomikollen 2019

 

Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP.

I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta. Deltagandet är frivilligt.

Tävlingen arrangeras torsdagen den 4 april 2019.