HYOL ry

HYOL:n ehdotus lukion opetussuunnitelman perusteita varten

Lukiolain uudistamisen seurauksena myös lukion opetussuunnitelman perusteita ollaan muuttamassa. Uudet opetussuunnitelman perusteet on tarkoitus julkaista vuonna 2019 ja niiden pitäisi tulla käyttöön vuonna 2021. Opetussuunnitelmatyötä valmistelevat opetushallituksen nimeämät työryhmät.

HYOL:n lukioryhmä on laatinut ehdotuksen uutta opetussuunnitelmaa varten historian ja yhteiskuntaopin osalta. Ehdotus on tarkoitettu pohjaksi opetussuunnitelmasta käytävälle keskustelulle ja se toimitetaan uusia opetussuunnitelman perusteita valmistelevalle työryhmälle. Ehdotuksen sisältöön on vaikuttanut HYOL:n jäseniltä saatu palaute.

Tutustu HYOL:n LOPS-ehdotukseen.