HYOL ry

Laadukas talousopetus selittää erinomaisen
menestyksen talous-Pisassa

Nuorten talousosaamista kartoittaneen Pisa 2018 -tutkimuksen tulokset julkaistiin 7.5.2020. Suomi oli tässä tutkimuksessa mukana ensimmäistä kertaa ja menestyi erinomaisesti. Tutkimus tehtiin 15-vuotiaille nuorille ja siihen osallistui 20 maata, joista 13 oli OECD-maita. Suomalaisten nuorten talousosaaminen oli toiseksi parasta.

Pisa-tutkimus osoitti, että nimenomaan kouluopetuksella oli merkittävä positiivinen vaikutus suomalaisten nuorten talousosaamiseen. Taloutta osana yhteiskuntaoppia opiskellaan Suomessa nykyisin jo alakoulussa. Yläkoulussa talousasiat muodostavat noin kolmanneksen yhdeksännen luokan yhteiskuntaopin opetuksesta. Lisäksi talouteen liittyviä sisältöjä opiskellaan osana muita oppiaineita kuten historiaa, matematiikkaa ja kotitaloutta. Onkin hyvä, että Suomessa nuoret saavat talouteen erilaisia näkökulmia.

Talousosaamista koskeva yhteiskunnallinen keskustelu painottuu usein kotitalouksien ongelmiin, kuten velkaantumiseen ja maksuhäiriömerkintöihin. Nämä ovat tärkeitä aiheita, mutta on hyvä muistaa, että talousosaaminen on muutakin kuin oman talouden hallintaa.

Yläkoulussa talouden opiskelu painottuu yhteiskuntaoppiin, jossa yhdistetään oma talous laajempaan kansan- ja kansainvälisen talouden kontekstiin. Näiden yhteyden on esimerkiksi korona-aika osoittanut. Taloustietojen ja -taitojen opiskelun tulee jatkossakin olla nimenomaan osa yhteiskuntaoppia, sillä silloin ne yhdistyvät laajaan yhteiskunnalliseen osaamiseen. Näiden kokonaisuuksien yhteyksien ymmärtämisessä auttavat ammattitaitoiset opettajat.

Yläkoulun yhteiskuntaopin opettajat ovat pätevöityneet tehtäväänsä yliopisto-opinnoissa. Yhteiskuntaopin opettajan pätevyysvaatimuksiin kuuluu talousopintojen ohella esimerkiksi valtio-opillisia opintoja. Lisäksi yhteiskuntaopin opettajat osallistuvat aktiivisesti talousaiheita käsittelevään jatkokoulutukseen.

Ilahduttavaa on, että Pisa 2018 -tutkimuksen mukaan Suomessa koulujen ja sukupuolten väliset erot nuorten talousosaamisessa ovat pieniä. Toisaalta sosioekonomisen aseman vaikutus osaamiseen on suuri.

Pisa-tutkimus kuitenkin osoittaa, että Suomen talousopetuksen nykyinen malli on toimiva ja opettajat tekevät koko maassa sen suhteen erinomaista työtä. Näitä seikkoja ei tutkimukseen liittyvässä julkisessa keskustelussa ole nähdäksemme tuotu tarpeeksi esille eivätkä opettajat ole saaneet suomalaisnuorten menestyksestä riittävästi ansaitsemaansa kiitosta.

Eero Kitunen, hallituksen puheenjohtaja
Anniina Mäki, peruskouluryhmän puheenjohtaja
Nina Penttinen, lukioryhmän puheenjohtaja
Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Mielipidekirjoitus on julkaistu Kalevassa 2.6.2020, Aamulehdessä 3.6.2020 ja Turun Sanomissa 10.6.2020.