HYOL ry

Hyvä vastaanottaja,

vetoamme Opetusalan Ammattijärjestöön (OAJ), jotta se ryhtyisi toimenpiteisiin epätasa-arvoisen opetusvelvollisuusjärjestelmän korjaamiseksi.

Erisuuruiset opetusvelvollisuudet ovat vuosikymmenten takaista perua, jolloin käytetyt opetus- ja arviointimenetelmät olivat erilaiset kuin nykyisin. Perustelut eri aineenopettajaryhmien eriarvoiselle kohtelulle ovat vanhentuneet.

Reaaliaineita opettavien opettajien palkka ei määräydy oikeassa suhteessa tehdyn työn määrään. Työn määrän kasvu johtuu erityisesti seuraavista tekijöistä:

  • korkea opetusvelvollisuus,
  • suuri opetettavien ryhmien määrä ja suuri määrä opetettavia,
  • suuret ryhmäkoot,
  • monipuoliset arviointikäytänteet,
  • nopeasti vanhenevan opetusmateriaalin päivittäminen ja tuottaminen.

 Ylioppilaskokeen uudistuminen ja erityisesti sen rajaton uusimismahdollisuus on lisännyt lukion opettajien työmäärää. Lisäksi lukion opetussuunnitelmassa ohjaa oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön. On epäoikeudenmukaista ja kestämätöntä, että yhteistyötä tehtäessä eri oppiaineiden opettajat saattavat saada samasta työstä erisuuruisen korvauksen.

 Vaadimme seuraavaa:

  • reaaliaineiden opetusvelvollisuuksia on pienennettävä aloittamalla suurimmista opetusvelvollisuuksista, esimerkiksi vähentämällä perusopetuksen suurimmista opetusvelvollisuuksista yksi vuosiviikkotunti (23 > 22).
  • reaaliaineiden opetusvelvollisuuksia on pienennettävä muutamalla desimaalilla kerrallaan siten, että opetusvelvollisuuksia tasoitetaan merkittävästi useamman työehtosopimuskierroksen aikana,
  • OAJ:n hallituksen on otettava opetusvelvollisuuskysymys käsiteltäväkseen ja tehtävä päätös siitä, että OAJ ottaa em. vaatimuksen toteuttamisen tavoitteekseen,
  • OAJ:n neuvottelijoiden on seuraavissa työehtosopimusneuvotteluissa edistettävä em. vaatimuksen mukaisen tavoitteen toteutumista.

Toivomme, että voisimme edistää opetusvelvollisuuksien tasaamista hyvässä yhteistyössä. Keskustelisimme mielellämme asiasta OAJ:n johdon ja sen neuvottelijoiden kanssa.


Helsingissä 31.5.2021  


Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.

Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat FETO ry.

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry.

Psykologianopettajat PSOP ry.

Suomen uskonnonopettajain liitto SUOL ry.