HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

BooksHistorian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry on vuonna 1948
perustettu palvelu- ja edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on historian
ja yhteiskuntaopin opetuksen sisällöllinen ja pedagoginen kehittäminen.
Liitolla on noin 1300 jäsentä.

HYOL vaikuttaa siihen, että peruskoulua ja keskiastetta uudistettaessa turvataan historian ja yhteiskuntaopin asema itsenäisinä oppiaineina.
HYOL huolehtii siitä, että historian ja yhteiskuntaopin opettajien näkemykset otetaan huomioon Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n kannanotoissa.  

HYOL:lla on erilaisia pedagogisia työryhmiä sekä ympäri Suomea 26 paikallisyhdistystä. Liitto toimii myös kansainvälisesti ja kuuluu esimerkiksi Euroopan historian opettajien yhdistykseen EUROCLIO:on. Erityinen painopiste kansainvälisessä toiminnassa on yhteistyö Itämeren maiden sisarjärjestöjen kanssa.

HYOL yhteistyökumppaneineen tarjoaa historiaan ja yhteiskuntaoppiin liittyvää jatkokoulutusta eri puolilla Suomea. Liitto järjestää ajankohtaisia koulutuspäiviä ja teemaseminaareja sekä mielenkiintoisia opinto- ja kulttuurimatkoja ulkomaille.

HYOL julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää pedagogista aikakauslehteä Kleioa. Liiton nettisivuilla, Facebook-sivuilla ja jäsenille lähetettävissä uutiskirjeissä tiedotetaan ajankohtaisista asioista. Liitto julkaisee historian ja yhteiskuntaopin reaalikokeisiin valmistavia kirjasia (Reki-kirja) sekä laatii historiaan ja yhteiskuntaoppiin preliminäärikokeita, joita voi tilata liiton verkkosivuilta.

HYOL yhteistyökumppaneineen järjestää useita koululaisille ja opiskelijoille suunnattuja kilpailuja, jotka on suunniteltu tukemaan opettajaa historian ja yhteiskuntaopin opettamisessa.