HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Suomalainen kirjoituskilpailu

 

Helsingin Suomalainen Klubi järjestää yhteistyössä Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry:n, Otavan sekä Suomen Kuvalehden kanssa vuosittain Suomalaisen kirjoituskilpailun, jonka teemat liittyvät ajankohtaisiin Suomea ja suomalaisuutta koskeviin kysymyksiin.

 

Lisätietoa Suomalaisesta kirjoituskilpailusta kilpailusivuilta.