HYOL ry

Pedagogiikkaa YH

 

Saamelaistietoa opetukseen

Saamelaiskäräjien sivusto, joka sisältää mm. oppimateriaalia ja tietopankin saamelaisista.


#EUandME -verkkosivusto

Euroopan komissiolla on useita medioita hyödyntävä #EUandME-kampanja, joka pyrkii tekemään EU:sta nuorille aikuisille helpommin lähestyttävän sekä kertoo EU:n arvoista ja saavutuksista, joiden ansiosta arki on nyt turvallisempaa, helpompaa ja vauraampaa.

Kokoelmalla inspiroivia tarinoita, hyödyllistä tietoa ja kiehtovia faktoja #EUandME pyrkii osoittamaan nuorille EU-kansalaisille, miten unioni voi auttaa heitä unelmien tavoittelussa. Lisätietoja.


Globaalin epätasa-arvon syitä ja seurauksia

Kiinnostavatko globaaliin eriarvoisuuteen liittyvät kysymykset? Haluaisitko asiantuntijan keskustelemaan opiskelijoiden kanssa epätasa-arvoa ylläpitävistä rakenteista? Nyt on mahdollisuus tilata African Care ry:n Valtarakenteet näkyviksi - hankkeen kouluvierailu teemalla globaalin epätasa-arvon syitä ja seurauksia. Vierailut on suunnattu kaikille toisen asteen opiskelijoille pääkaupunkiseudulla.

Vierailun tavoitteena on herätellä opiskelijoita pohtimaan aiheita sekä omaa rooliaan ja mahdollisuuksiaan aktiivisena maailmankansalaisena. Vierailun kesto on 75 minuuttia, mutta pituutta voidaan tarvittaessa muokata. Vierailun voi tilata itsellesi sopivalle ajankohdalle nettisivujemme kautta tai ottamalla yhteyttä hankevastaava Tuuliin, tuuli.vauramo (at) africancare.fi tai 050 378 0016.

 

Sovittelusta kansalaistaito

Suomalainen rauhanvälittäjä CMI (Crisis Management Initiative) on julkaissut osana Ahtisaari-päiviä uuden opettajien kanssa kehitetyn konfliktinratkaisuun keskittyvän materiaalipaketin ja kutsuu nyt kaikki suomalaiset yläkoulut ja lukiot peretymään rauhanvälityksen saloihin. Lisätietoja.

 

Tutkibudjettia.fi on työväline valtion budjetin hahmottamiseen

Tutkibudjettia.fi esittelee valtion budjettitaloutta. Palvelun etusivulle on koottu budjettitalouden avainlukuja. Palvelussa myös esitellään, miten valtion budjettitalous sijoittuu julkiseen talouteen sekä missä vaiheessa talousarvionvalmistelu kulloinkin on.

Varsinaisen talousarvion lisäksi palveluun on valittu esitettäväksi myös eräitä teemoja. Teemojen avulla on mahdollista tarkastella ja hahmottaa mielenkiintoisia ja ajankohtaisia kokonaisuuksia. Tiettyihin teemoihin liittyvät määrärahat on koottu yhteen ja ne muodostuvat yhden tai useamman ministeriön hallinnonalan määrärahoista kokonaismomenttitason tarkkuudella. Teemoja ovat esimerkiksi korkeakoulutus, liikenneväylät, veteraanit ja maatalous. Menolajittelu puolestaan auttaa hahmottamaan, miten siirtomenot, kulutusmenot, sijoitusmenot ja muut menot muodostuvat. Tietoja voi tarkastella euromääräisenä tai niitä voi vertailla suhteessa edelliseen talousarvioon. Tiedot esitetään visuaalisesti, joten ne on helppo hahmottaa. Palvelun tiedot päivittyvät aina talousarvion valmistelun edetessä.

Zaldo

Uuden verkkoaineiston avulla koululaiset pääsevät kesyttämään sisäisiä finanssimörköjään ja saavat kättä pidempää omien raha-asioidensa hoitamiseen. Sivusto tukee erinomaisesti peruskoulun taloustiedon oppimateriaaleja oman talouden hallinnan osalta. Lisätietoja.

 

Sodassakin on säännöt - oppimateriaali

Punainen Risti on tuottanut yläkoulujen ja lukioiden käyttöön Sodassakin on säännöt –oppimateriaalin. Sen avulla on tarkoitus levittää tietoa aseellisista selkkauksista ja sodan oikeussäännöistä. Oppimateriaalin lisäksi Punainen Risti on tuottanut uuden humanitaarisen oikeuden lautapelin ”Sodassakin on säännöt”. Lautapelin avulla voi opetella humanitaarisen oikeuden sääntöjä sekä testata tietojaan humanitaarisesta oikeudesta vapaamuotoisesti ja ryhmässä. Lisätietoja.

 
senast ti 17.4