HYOL ry

Pedagogiikkaa HI

 

Maailman muutos ja Suomi 1990-2010 -tietopankki

Kadettikunta julkaisi vuonna 2011 tietopankin multimediaoppimisympäristönä opetuksen tueksi. Vuonna 2023 tehdyssä päivityksessä alkuperäinen materiaali vietiin sellaisenaan uuteen alustaan nettisivustoksi.

Maailmanlaajuista, kahden vastakkaisen blokin välistä valtakamppailua, "kylmän sodan" kautta, kesti yli neljä vuosikymmentä aina 1990-luvun alkuun asti, joten on ymmärrettävää, että sen jälkeisiä tapahtumia yhä verrataan tuohon aikaan. Tällöin on kuitenkin aiheellista kiinnittää huomiota siihen, kuinka perustavasti olosuhteet ovat viime vuosina muuttuneet Suomen lähialueilla Euroopassa, ja miten maailman valtasuhteiden vastakäynnistynyt muutos tulee vaikuttamaan Euroopan ja Suomen asemaan.

Sivuston käyttäjän kannattaa huomioida, että siinä esitetyt kehitysnäkymät perustuvat 2010-luvun alun tilanteeseen ja niiden pohjalta silloin tehtyihin arvioihin.


Arvaa kuva -peli

Valokuvataiteenmuseo on julkaissut Arvaa kuva -pelin. Pelissä visaillaan mm. 1950 ja 60-luvun Suomi-kuvien parissa ja opetellaan kuvien ajoitusta, sisällönkuvailua ja tulkintaa leikkimielisellä tavalla.
Peli on suomen- ja englanninkielinen.


Historisk hembygd - en digital utställning om tiden 1917-1918

Hembygdsföreningar publicerar berättelser som visar hur den här perioden i Finlands historia påverkade människans vardag på lokalnivå. Utställning är under arbete är planerad att vara färdig hösten 2017.


Suomen itsenäisyyden tekijät ja vaiheet -sivusto

Suomi viettää valtiollisen itsenäistymisen 100-vuotispäivää 6.12.2017. Itsenäistymisen edellytyksiä olivat kansakunnan kehitys, eurooppalaiset mullistukset ja suomalaisten itsenäisyystahto. Ennen itsenäistymistä Suomi kuului 108 vuotta Venäjään autonomisena suuriruhtinaskuntana. Suomesta muodostui pohjoismainen yhteiskunta Ruotsin vallan 600-vuotisen historian aikana. Sivustolla kuvataan Suomen itsenäisyysvaiheen tapahtumia ja keskeisiä merkkihenkilöitä.

 

Postimuseo tarjoaa toiminnallista opetusta

Tampereella museokeskus Vapriikissa sijaitseva Postimuseo tarjoaa toiminnallista opetusta.


Eurooppalainen kertomus -työpaja

Kansalliskirjaston tuottama Eurooppalainen kertomus -työpaja tarjoaa osallistujille keinoja löytää ja hyödyntää eurooppalaisia digitaalisia mediasisältöjä. Työpajan aikana oppilaat hakevat tietoa ja sisältöjä Europeana-portaalista ennalta valitun teeman mukaisesti. Valituista sisällöistä oppilaat koostavat pienryhmissä mediakollaaseja, joista keskustellaan yhdessä pajan lopuksi. Työpaja on tarkoitettu yläkoululaisille ja lukiolaisille ja se sopii sisällytettäväksi muun muassa historian- ja yhteiskuntaopin opetukseen. Lisätietoja.


Lukukeskus innostaa nuoria kirjallisuuden pariin

Lukukeskus on lukemista edistävä järjestö ja kirjailijavierailujen välittäjä. Valtakunnallisesti toimiva Lukukeskus välittää kirjailijaesiintymisiä kouluihin. Lisäksi se järjestää lukukampanjoita, toimii lukemisen ja lukutaidon asiantuntijajärjestönä sekä julkaisee kolmea kirjallisuuslehteä.

Kirjailijavierailut ovat innostava tapa avata oppiaineen sisältöä nuorille. Lukukeskuksen kirjailijatietokannassa on yli 450 kauno-, tieto- ja näytelmäkirjailijaa, kääntäjää ja kirjallisuuden ammattilaista, joita voi vaivattomasti tilata vierailuille kouluihin. Lisätietoja.

 

Koulukinon nettisivut

Sivuilla olevan hakutoimintojen avulla elokuvan ja oppimateriaalin etsiminen on vaivatonta. Oppimateriaalit ovat maksuttomia laajoja pedagogisia kokonaisuuksia, jotka käsittelevät elokuvia monipuolisesti eri oppiaineiden sisältöteemoista käsin ja elokuvakulttuuria ja -kerrontaa avaten.

Sivuilla on oppimateriaalien mukaan koottu elokuvalista. Oppimateriaalin kohdalta löytyy tieto siitä onko elokuvasta tilattavissa koulukinonäytös. Jos elokuvan katsominen elokuvateatterissa ei ole mahdollista, elokuvan katsomiseen koulussa annetaan selkeät ohjeet. Tutustu Koulukinoon.

 

Ulkopoliittisen instituutin Suomen ulkopolitiikan verkkoarkisto "Eilen"

Ulkopoliittinen instituutti on päättänyt rakentaa kaikille avoimen Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston, joka koostuu alkuvaiheessa Suomen ulkopolitiikan kronologiasta sekä keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden puheista, joita arkistossa on tällä hetkellä yli 1600. Suomen ulkopolitiikan kronologia on koottu Yearbook of Finnish Foreign Policy -julkaisusta. Eilen-arkistossa on tällä hetkellä vuosien 1973-1990 kronologiat.

 

Agricola - Suomen historiaverkkko

Agricola-Suomen historiaverkko on vuonna 1996 perustettu yliopistojen historian laitosten, arkistojen, seurojen, museoiden ja kirjastojen yhteishanke. Sivusto edistää suomalaista historianharrastusta,
- opetusta ja -tutkimusta. Sen tavoite on luoda yhteys historiallista tietoa ylläpitävien ja tuottavien instituutioiden ja tiedon käyttäjien välille ja pyrkiä tiedon helpompaan hyödyntämiseen opetuksessa
ja tutkimuksessa.

 

Kulttuuriperintökasvatuksen seura

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura on avoin ja valtakunnallisesti toimiva kansalaisjärjestö, joka tukee ja kehittää kulttuuriperinnön opettamista ja vaalimista. Seuran keskeinen toimintamuoto on kulttuuriperintökasvatuksen kehittämishankkeet. Lisätietoa seuran toiminnasta ja hankkeista.

Ulkopoliittinen instituutti on päättänyt rakentaa kaikille avoimen Suomen ulkopolitiikan verkkoarkiston, joka koostuu alkuvaiheessa Suomen ulkopolitiikan kronologiasta sekä keskeisten ulkopoliittisten toimijoiden puheista, joita arkistossa on tällä hetkellä yli 1600.

Suomen ulkopolitiikan kronologia on koottu Yearbook of Finnish Foreign Policy -julkaisusta, jossa sitä julkaistiin vuodesta 1973 lähtien. Eilen-arkistossa on tällä hetkellä vuosien 1973–1990 kronologiat. Puuttuvia vuosia päivitetään arkistoon kevään aikana.