HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf. grundades 1948 som rådgivande och intressebevakande förening för att utveckla undervisningen i historia och samhällslära innehållsmässigt och pedagogiskt. Förbundet har ca 1100 medlemmar.

FLHS arbetar för att historia och samhällslära kvarstår som enskilda
läroämnen i förnyandet av grundskolan och andra stadiet. FLHS påverkar resursfördelningen i positiv riktning och bevakar historie- och samhällskunskapslärarnas intressen i Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ:s ställningstaganden.

FLHS har 20 aktiva lokalföreningar runt om i landet och dessutom olika pedagogiska arbetsgrupper. Förbundet verkar också internationellt och hör bl.a. till Europeiska samarbetsorganisationen för historielärare och historieundervisning EUROCLIO. Speciell tyngdpunkt i det internationella samarbetet sätts på samarbetet med systerorganisationerna i Östersjöländerna.

FLHS med samarbetspartners erbjuder fortbildning i historia och samhällslära på olika håll i Finland. Förbundet arrangerar aktuella utbildningsdagar, temaseminarier samt intressanta studie- och kulturresor utomlands.

FLHS ger ut den pedagogiska tidningen Kleio 4 gånger per år. På förbundets hemsida och i medlemsbreven finns gott om aktuell information. Förbundet publicerar också preliminärtprov för historia och samhällslära.

FLHS arrangerar flera tävlingar riktade till skolelever och studerande i samarbete med sina samarbetspartners. Tävlingarnas syfte är att stöda undervisningen i historia och samhällslära.