HYOL ry

FLHS:s lokalföreningar

FLHS har 25 lokalföreningar samt Finlands Svenska Historielärare r.f., som representerar Finlands svenskspråkiga historielärare.

Du kan delta i lokal verksamhet genom att ta kontakt med lokalföreningens ordförande.

Finlands Svenska historielärare rf.

Esbo och Grankulla
Vesa Ryhänen, vesa.ryhanen[at]opetus.espoo.fi

Södra Tavastland och Mellersta Nyland

Södra Karelen
Maarit Mattila, maarit.mattila[at]edu.lappeenranta.fi

Södra Kymmenedalen
Olli Kupiainen, olli.kupiainen[at]kotka.fi

Södra Österbotten
Anniina Mäki, anniina.maki[at]ilmajoki.fi

Östra Nyland

Kajanaland
Pilvi Tervahonka, pilvi.tervahonka[at]edukajaani.fi

Egentliga Tavastland
Marketta Hulkko-Lassila, marketta.hulkko-lassila[at]hmledu.fi

Mellersta Österbotten

Mellersta Finland
Veera Nieminen, hyol.keskisuomi[at]gmail.com

Lahtis
Maria Björkman, maria.bjorkman[at]edu.lahti.fi

Lappland
Allan Valasmo, allan.valasmo[at]roiedu.fi

Sydvästra Tavastland
Jani Mäkivalli, jani.makivalli[at]edu.forssa.fi

Västra Nyland
Petri Kokkinen, petri.kokkinen[at]edu.lohja.fi

St. Michels

Uleåborg
Tuula Siira, tuula.siira[at]eduouka.fi

Pieksämäki

Birkaland
Juha Heinonen, juhaheinonen200[at]gmail.com, 040 8464 739

Norra Savolax

Norra Karelen

Norra Kymmenedalen
Antti Kokkonen, antti.kokkonen[at]edukouvola.fi

Raumo
Ilkka Koivusalo, ilkkakoivusalo[at]hotmail.com

Satakunda
Heikki Honkanen, heikki.honkanen[at]edupori.fi

Åbo
Elina Heikkonen, elina.heikkonen[at]turku.fi, 040 7611 817