HYOL ry

Pedagogiska arbetsgrupp


Arbetsutskottet

Till arbetsutskottet hör ordföranden, vice ordförandena och verksamhetsledaren. Arbetsutskottet förbereder agendan till styrelsemöten.

Medlemmar:
Eero Kitunen
Nina Penttinen
Marjo Sassali
Kirsi Ruhanen


Gymnasiegrupp

FLHS:s gymnasiumgrupp har som uppgift att främja historias och samhällsläras innehållet och ställning i undervisning.

Medlemmar:
Nina Penttinen (ordf.)
Jari Aalto
Aino Hallamurto
Elina Heikkonen
Heikki Honkanen
Mikko Puustinen
Suvi Randén
Jorma Tattari
Hanna Toikkanen-Maher
Mari Vares

 


Informationgrupp

FLHS:s informationgrupp verkar som Kleio:s redaktionsråd.

Medlemmar:
Riitta Mikkola (ordf.)
Olli Happonen
Niklas Rapo
Saara Paatero
Kirsi Ruhanen
Marjo Sassali
Jukka Vieri

 

Grundskolgrupp

FLHS:s grundskolgrupp har som uppgift att utvekla undervisningen av historia och samhällslära samt att främja dessa läroämnens ställning i grundskola.

Medlemmar:
Marketta Hulkko-Lassila (ordf.)
Juho Annala
Kati Hynönen
Taru Järvenpää
Anniina Mäki
Anna-Mari Numminen
Anna Sorja
Petter Wallenius