HYOL ry

Ekonomikollen 2024


Ekonomikollen arrangerades den 11 april 2024.

I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta. Deltagandet är frivilligt. Läraren i samhällslära i varje skola anmäler sina elever till tävlingen. 

I tävlingen kan man delta på antingen traditionellt tävlingsformulär eller elektroniskt formulär. Uppgifterna i tävlingen är desamma oavsett svarsformat.

Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP. Avsikten med Ekonomikollen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.