HYOL ry

Ekonomikollen 2022


Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP.

Avsikten med Ekonomikollen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.

I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta. Deltagandet är frivilligt.

Ekonomikollen 2022 arrangeras samtidigt i hela landet torsdagen 7 april 2022. Tävlingstiden är 60 minuter. För att tävlingen skall vara enhetlig och rättvis bör den ordnas kl.  9-11

Tävlingsfrågor har sänds till lärare som pdf-fil tisdag den 5 april vid tolvtiden. Vi hoppas detta år att ordna Ekonomikollen som ett ”traditionellt” pappers prov, eftersom informationssökning under tävlingen inte är tillåtet. I år är inget deltagande på distans tillåtet.