HYOL ry

Ekonomikollen 2021

Ekonomikollen arrangeras av Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS r.f. och OP.

Avsikten med Ekonomikollen är att öka ungdomars intresse för samhälle i allmänhet och ekonomiska frågor i synnerhet.

I tävlingen kan elever i grundskolans årskurs 9 delta. Deltagandet är frivilligt.

Ekonomikollen 2021 äger plats den 8 april 2021.