HYOL ry

Historian ja yhteiskuntaopin opettajien liitto HYOL ry

Förbundet för lärarna i historia och samhällslära FLHS rf

Rättsguru 2023


Med det här blankett kan du anmäla dina elever till Rättsguru 2023 -tävlingen som ordnas den 8 november 2023 kl 9-11.